Poukisa yon Entèvansyon fòs blan an Ayiti?
0 7 min 4 mths

Poukisa yon Entèvansyon fòs blan an Ayiti?

Gang yo se kreyasyon Trèt yo pou jistifye envazyon blan yo nan Peyi a. Gang yo ak pifò Medya yo se enstriman anvayisè yo kreye pou prepare lespri Pèp la pou li asepte blan yo kòm Sovè epoutan objektif yo se akapare tout resous Peyi a. Gang yo tèlman gen mèt tout zam yo se sou pèp la yo pwente yo, epoutan vrè pwoblèm yo la depi 1804 zam sa yo pa janm pwente sou pwoblèm sa yo.

Kiyès ki gen enterè nan sa kap pase yo?

Poukisa yon Entèvansyon fòs blan an Ayiti?
Blan kap debake

Anvayisè yo prepare teren an ak konplisite Trèt Istorik yo ki siyen ofisyèlman pou yo kapab debake  sou tè zansèt yo. Yon ti klik biznisman ki pa gen nasyonalite Ayisyen men ki ap fè bè yo nan Peyi a depi dikdantan san okenn kontwòl mare sosis yo ak Trèt Istorik sa yo pou blan vin pilonnen drapo nou an. Objektif la se pou yo antre nan peyi a pou kontinye piye richès Peyi a san yo pa bay Peyi a anyen an retou donk yo fè esklav  yo menm ankò te mete dirije Peyi a  ki pa gen ni legalite ni lejitimite ke tout Peyi a dekriye   envite yo antre nan jaden yo.

Pwoblèm Ayiti genyen an trè senp pou rezoud e se Ayisyen kanmenm e sèlman Ayisyen ki  kapab rezoud li si sa genyen pou li rezoud yon jou. Se yon ekip dirijan nasyonalis ak yon la Polis ou yon Lame Nasyonalis ki ap kapab desann atè a pou yo retabli lòd ak sekirite nan Peyi a. Donk se pou Trèt Enkonpetan sa yo ki pran pouvwa Pèp la daso a remèt Pèp la Peyi a pou Pèp la li menm mete Ayisyen ki kapab e konpetan yo pran desten Peyi a an men. Ayiti pa gen pan Ayisyen Kapab, Konpetan, Kalifye e nasyonalis.

Konbyen fwa PNH la ak FADH yo te eseye rezoud sa deja?  
Polis Nayonal Peyi Dayiti (webpage PNH)

Konbyen fwa PNH la ak FADH yo te eseye rezoud sa deja? 

PNH la gen mwayen e anpil mwayen pou li ta rezoud pwoblèm sa yo poukont li deja se lòd Kolon ak Neyo-Esklav li yo ki ap dirije yo ilejitimman yo pa janm bay fòs sa yo paske objektif yo se kreye tout kondisyon pou  jistifye yo mande Blan yo pou vini kòm sovè Pèp la. Devan lefèt akonpli Pèp la pral oblije bwè dlo sal lawontèz ak imilyasyon sa yon twazyèm fwa nan yon kadesyèk. Tout briganday sa yo kap pase nan Peyi a se zèv laboratwa yo kap reflechi depi byen lontan. Aksyon Trèt yo fè 7 Oktòb 2022 ya jistifye tout sa m ekri la yo e yo dwe sèvi  jenerasyon kap vini yo kòm yo foto temwanyaj.

Ki Bilan Blan bay deja an 1915-1994-2004? 

Blan kapab vini paske kèk Trèt ki pran direksyon Peyi a daso mande yo sa men okenn Blan pap janm al batay ak gang yo. Kèk Blan nan OEA deklare ayè ke Gouvènman Ayisyen an envite yo pou yo vini louvri yon koulwa imanitè pou pèmèt Ayisyen yo jwenn gaz pou yo distribiye ak pou maladi Kolera kap retounen yan pa gaye pi plis. Odepa yo getan vle bay misyon yo a  yon fòm sepandan menm OEA sa mande pou yo deplwaye fòs robis gason pa kanpe nan 4 kwen Peyi  zansèt nou yo. Pa gen dout pifò batanklan yo ap vini se sitou piye alèz kòm blèz resous nou yo ki anba tè Peyi nou an. Pandan gwo prese sa pou anvayi  Peyi Dayiti a anviwon 12 milyon dola pou piti nan Kanada ki poko janm vle delivre kòmand zam ak minisyon pou PNH la.

Ayiti gen plis zanmi ke tout Peyi soulatè pifò se Ewopeyen. Yo se zanmi nou epi yo temwen tout sa bandi ak Trèt yo ap fè Pèp la pase depi plis ke 30 tan nan Peyi a 15 dènye lane sa yo menm se pi mal yo temwen tout bagay epi yo pa janm leve yon ti dwèt pou nou. Nou pa egare nou konnen kijan zanmi deal ak zanmi paske nou menm listwa montre tout moun koman nou konn fè deja ak lòt Peyi. Ikrèn apèn tonbe nan yon pwoblèm yo tout ki di ke yo se zanmi nou an yo tout al ede Peyi sa epi nou menm nou la yap vyole pitit nou, madanm nou, yo kidnape nou, yo imilye nou, Peyi ya divize an plizyè mòso nan figi yo la yo pa janm ede nou kòm zanmi epi se anvayi ou vle anvayi nou pou w ede nou!

Manifestation Anti-Intervention
Manifestation aux Gonaives contre l’intervention – 10 octobre 2022 (Rezonodwes)

Ayisyen pa dakò ak entèvansyon blan nan Peyi a.-

Li enposib pou mwen menm kòm Ayisyen Otantik poum asepte sou okenn preteks pouPeyi a imilye nan yon kondisyon parèy ankò.  Blan yo vini 3 Fwa deja se briganday yo te vini fè ebyen 4 Triyèm fwa se brigandanday pi rèd yap kontinye vini fè. Nou fatige ak maladi enpòte, move mès enpòte ak anpil lòt enkonpatibilite kiltirèl ki genyen ant Ayisyen ak Blan. Kòm 2 granmoun Ayisyen ka chita ak Blan yo ak tout respè pou yo ede nou paske pwoblèm yo egziste vre men gen fòmil klasik ke nou kapab jwenn kap bay menm rezilta LaPè ya san nou menm Ayisyen pa imilye ni souye souverènte nou yon lòt fwa ankò. 

Mwen menm m kont tout fòm okipasyon Peyi Dayiti sepandan m ka asepte yon koperasyon pou yon tan limite ak yon fòs espeyal redwi pou ede nou retabli lòd ak sekirite ansanm ak Fòs Polis nou yo ak Lame Peyi a jan sa fèt plizyè kote deja nan lemond.M pa sipòte ni ankouraje okenn entèvansyon  Blan na Peyi Dayiti sou okenn preteks. Ke Pèp Ayisyen an met granmoun sou li pou li rezoud pwoblèm Peyia pa tout mwayen ki posib e imajinab!

 

JB Baudelaire Dubic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *